#
Plánování tepelná čerpadla
739 007 857
Volejte
Po - Pá
08:00 - 17:00

Plánování tepelná čerpadla

Pomůcka plánování pro tepelná čerpadla

Návrh výkonu tepelného čerpadla

Pro dimenzování výkonu tepelného čerpadla je důležité si nejdříve zjistit celkovou potřebu tepla budovy, včetně potřeby teplé vody.  Pro vypracování nabídky stačí určit přibližnou potřebu tepla.

Specifická potřeba tepla na m2 obytné plochy se přitom liší v závislosti na konstrukci budovy:

Pasivní dům: 0,015 kW/m2
Nová stavba podle EnEV: 0,04 kW/m2
Nová stavba se standardní tepelnou izolací: 0,06 kW/m2
Rekonstruovaná stará stavba s nebo nová stavba bez tepelné izolace: 0,08 kW/m2
Stará stavba bez tepelné izolace: 0,12 kW/m2

Jednoduché pravidlo pro přibližné určení potřeby tepla budovy

Obytná plocha [m2] × specifická potřeba tepla [kW/m2] = potřeba tepla budovy [kW] 


Příklad:

Nízkoenergetický dům s obytnou plochou cca 160 m2  × specifická potřeba tepla 0,06 kW/m2 =
160 m2 × 0,06 kW/m2 = 9,6 kW (potřeba tepla budovy při -16 °C).Dovolujeme si upozornit:  Potřeba tepla neudává otopný výkon tepelného čerpadla. Denní otopný výkon v kWh za den udává např. denní potřebu tepla. 


Potřeba energie pro ohřev užitkové vody

Přes den je potřebná energie pro ohřev užitkové vody jen velmi nízká. Vzhledem k tomu, že se teplá voda natáčí zpravidla – např. při koupání –   krátkou dobu, musí se zde však často rychle ohřát. Proto je důležité naplánovat k tomu potřebný výkon. Pro vanu na koupání s objemem cca 150 litrů činí spotřeba energie cca 6 kWh, pro sprchu cca 2 kWh. 
Jako Faustovo pravidlo by měl naplánovat dodatečný topný výkon nejméně 0,25 kW na osobu.

Provozní režimy tepelného čerpadla

Aby se zabránilo nehospodárnému provozu, je počáteční teplota tepelného čerpadla v topném režimu omezena na 55°C, maximální teplota užitkové vody je 60°C. Pokud jsou potřeba vyšší teploty v topném systému, nebo když topný výkon tepelného čerpadla nestačí pro celkovou zjištěnou potřebu, je zapotřebí bivalentní režim.  Zde lze např. použít elektrickou topnou tyč v zásobníku jako přídavné topení, která pokryje navíc potřebný topný výkon. Další možností je, v době se zvýšenou potřebou energie pokrýt potřebu tepla kompletně kotlem špičkového zatížení.  Tím jsou možné tři různé, níže popsané, provozní režimy.

Monovalentní provoz

Monovalentní provoz je možný tehdy, když výkon tepelného čerpadla může plně pokrýt celkovou potřebu tepla i v nejchladnějším dni v roce. To je zpravidla možné pouze v novostavbách podle EnEV s velmi nízkou specifickou potřebou tepla a u nízkoteplotního  topného systému.

Bivalentní provozní režim, paralelní nebo mono-energetický

Pokud může tepelné čerpadlo pokrýt potřebu tepla z cca 90 – 95 % ročního topného výkonu, stačí většinou zbývající potřebu od bodu bivalence pokrýt přitápěním elektrickým přídavným topením v zásobníku.  V tomto případě hovoříme o mono-energetickém provozním režimu. Vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům se obecně doporučuje montáž elektrické topné tyče.
Když je tepelné čerpadlo provozováno paralelně s druhým, kompletním generátorem tepla, hovoříme o bivalentním paralelním režimu. Zde je zpravidla tepelné čerpadlo při nižší potřebě tepla hlavním zdrojem tepla.  Od bodu připojení se potom pokrývá potřeba současně tepelným čerpadlem a kotlem. Bivalentní topné systémy jsou sice dražší při nákupu, nicméně protože je provoz tepelného čerpadla levnější než např. fosilní energie, vrátí se náklady na pořízení tepelného čerpadla už během několika let. Bivalentní systém tepelného čerpadla se proto často používá i ve stávajících budovách, ve kterých už topné zařízení je, a tepelné čerpadlo jako přídavný cenově nenáročný zdroj tepla optimalizuje spotřebu energie.

Bivalentní provozní režim, alternativně

V alternativním, bivalentním prozním režimu pracuje při nižší potřebě tepla pouze tepelné čerpadlo. Od bodu bivalence je potom potřeba tepla pokrývána druhým tepelným zdrojem. Zde je možné použít např. topení dřevem (nebo již existuje), které bude plně dodávat topení v dobách s velmi vysokými požadavky na teplo a teplotu. Tepelné čerpadlo se v chladných dnech odstaví. Výhodou u bivalentního, resp. dvojmocného topného režimu tepelného čerpadla v kombinaci s topením dřevem je, že díky topení dřevem už akumulační zásobník existuje. Tím lze ušetřit náklady při pořízení.

Máte zájem o naše služby? Napište nám!
Prosíme stručně vyplňte:
arrow-1314461_960_720 název systému o jaký máte zájem
arrow-1314461_960_720 popis stávajícího nebo budoucího objektu, kde bude systém umístěn
přesnější informace nám pomůžou Vám ZDARMA zaslat co nejpřesnější cenovou nabídku:

 


 

Prosím odpovězte na otázku a potvrďte podmínky s uchováním dat.
[wpgdprc "Použitím tohoto formuláře souhlasíte s uložením a manipulací s Vámi zadanými údaji, které budou využity pouze naší firmou a ke komunikaci s Vámi."]