#
Záložní zdroj energie
739 007 857
Volejte
Po - Pá
08:00 - 17:00

Záložní zdroje k otopným systémům – série V-PI

vpi_cases_m

  • Síťové napájení 230V/50Hz
  • Plnohodnotný sinusový výstup
  • Pulzní dobíjení akumulátoru
  • Kontrola přítomnosti zátěže
  • Ochrana proti přetížení
  • Teplotní ochrana
  • Možnost připojení ext. teplotního čidla
  • Možnost připojení ext. vstupu
  • Možnost připojení GSM brány
  • Nízká spotřeba v klidovém režimu

Ceník

Název Cena
V-PI-0612/EX 60W, bez AKU 6800,-Kč/ks
V-PI-1012/EX 100W, bez AKU 7200,-Kč/ks
V-PI-1512/EX 150W, bez AKU 7600,-Kč/ks
V-PI-3012/EX-M 300W, bez AKU 8000,-Kč/ks

 

Popis: vpi_blok

V-PI je série záložních zdrojů, primárně určených k napájení oběhových čerpadel otopných systémů a ventilátorů krbových vložek během výpadků elektrické sítě.
V normálním režimu je napájení oběhových čerpadel připojeno do sítě a zařízení pouze kontroluje stav akumulátoru a případně ho dobíjí. Při výpadku elektrické sítě přepne zařízení na měnič, který zaskočí na potřebnou dobu za napětí sítě. Doba, po kterou je zařízení schopné dodávat energii, záleží na příkonu oběhových čerpadel a na velikosti akumulátoru záložního zdroje. Během výpadku elektrické sítě monitoruje zařízení stav akumulátoru a zátěž na výstupu a podle toho spouští, omezuje nebo vypíná činnost měniče.

Popis činnosti:

V normálním stavu jsou relé výstupu připojeny k síti a oběhová čerpadla jsou napájeny přímo ze sítě. Zařízení kontroluje stav akumulátoru a pokud napětí klesne pod stanovenou mez, zapne se pulzní dobíjení. Šířka dobíjecích pulzů se zužuje se stoupajícím napětím dobíjeného akumulátoru. Pokud je akumulátor nabit dobíjení se vypne. Pokud se akumulátor právě dobíjí svítí žlutá LED (DOBÍJENÍ).

Při výpadku sítě, čeká zařízení cca 5s, zda nedojde k obnovení napětí v síti. Po té přepne výstupní relé k měniči a spustí měnič. Rozsvítí se červena LED (MĚNIČ). Nyní je na zásuvce zdroje sinusové napětí 50Hz generované ze záložního akumulátoru. Externí teplotní čidlo může kontrolovat, zda je kotel vyhaslý a měnič vypnout, aby se akumulátor zbytečně nevybíjel.

Pokud dojde opět k obnovení síťového napětí, běží měnič ještě 5s než se vypne.  Červená LED zhasne, bzučák přestane pípat. Po této době čeká ještě cca 1s a pak teprve přepne výstupní relé opět k síti. Zařízení se vrací do normálního režimu včetně kontroly nabíjení.

Pro cenovou nabídku a podrobné informace nás neváhejte kontaktovat!!

Máte zájem o naše služby? Napište nám!
Prosíme stručně vyplňte:
arrow-1314461_960_720 název systému o jaký máte zájem
arrow-1314461_960_720 popis stávajícího nebo budoucího objektu, kde bude systém umístěn
přesnější informace nám pomůžou Vám ZDARMA zaslat co nejpřesnější cenovou nabídku:

 


 

Prosím odpovězte na otázku a potvrďte podmínky s uchováním dat.
[wpgdprc "Použitím tohoto formuláře souhlasíte s uložením a manipulací s Vámi zadanými údaji, které budou využity pouze naší firmou a ke komunikaci s Vámi."]