#
Výpočet solárního systému
739 007 857
Volejte
Po - Pá
08:00 - 17:00

Výpočet tepelného solárního zařízení pro teplou vodu (solární termika)

Solární zařízení se navrhují buď s přitápěním, nebo bez přitápění. Následující článek pojednává o solárních tepelných zařízeních, která slouží výhradně pro výrobu teplé vody a nejsou integrovaná do systému vytápění prostoru.
Pokud posuzujeme stupeň účinnosti solárních kolektorů, tak je solární termika velmi efektivní. Jeden vakuový trubkový kolektor přemění téměř 90 procent sluneční energie na teplo. (pro srovnání: u fotovoltaiky je to asi 18 procent). I když posuzujeme pomocnou energii, je solární termika mimořádně efektivní. Z několika wattů výkonu, které vyžaduje solární čerpadlo, lze z konektorů získat několik kilowattů tepelného výkonu.

 
Spotřeba teplé vody 

Na osobu se počítá se spotřebou teplé vody 2 až 2,5 kWh za den, resp. 730 až 913 kWh za rok. To opět odpovídá 57 až 72 litrům teplé vody, počítáno s ohřevem z 8°C na 38°C. Tím se můžete sprchovat 4 až 6 minut se standardní sprchovou hlavicí (15 l/min). 

Postup výpočtu: 

Q = m · c · ∆T

Q: množství tepla nebo tepelné energie
m: hmotnost ohřívané látky  (1l vody ~ 1kg)
c: specifická tepelná kapacita látky | Voda: 0,001163 [kWh/(kg·K)] 
ΔT: tepelná diference | 38 – 8 = 30 K

m = Q / (c · ∆T)
m = 2 / (0,001163 · 30) = 57 kg (~ 57 l)
m = 2,5 / (0,001163 · 30) = 72 kg (~ 72 l)  
2 kWh ·  356 d = 730 kWh/a
2,5 kWh ·  356 d = 913 kWh/a 

Výnos tepelného solárního zařízení pro teplou vodu

V České republice se každý rok emituje přibližně 1000 – 1100 kWh solární energie na m2 plochy. Uprostřed léta je akumulátor relativně rychle plný a potom se solární zařízení vypne („zařízení stagnuje“).
Poměr globálního záření a využitelné energie:
Globální záření 100 %
Ztráty při ozařování 10 %
Nevyužitelná energie při plném akumulátoru 25 %
Tepelné ztráty v zásobníku teplé vody 5 %

Z toho vyplývá stupeň využití systému nejméně 60 %
Při celkové záření 1000 – 1100 kWh/(m²a) může jedem m2 vakuového trubicového kolektoru vyrobit až 450 kWh/a užitné energie.

Návrh plochy kolektoru

Jako pravidlo platí:
1 m² plochy kolektoru na osobu u vakuových trubicových kolektorů.
Příklad výpočtu
Zadání
Domácnost se 3 osobami
Střecha domu se sklonem na jih
Spotřeba teplé vody 800 kWh na osobu
Požadováno je solární zařízení s vakuovými trubicovými kolektory
Z těchto údajů vyplývají následující hodnoty 
Roční spotřeba teplé vody = 3 · 800 kWh = 2400 kWh
Potřebná plocha kolektorů = 3 · 1 m² = 3 m²
Vyplývá 1 kolektor a celkem 4 m² plochy kolektoru (kolektor standardní velkosti)
Roční výnos solárního zařízení = 4 · 450 kWh = 1800 kWh
To znamená, že solární zařízení dodá až 75 % teplé vody
Faustova rovnice pro výpočet zásobníku
Objem zásobníku = denní spotřeba teplé vody krát 2 
Při 3 osobách: 
V = 3 osoby · 57 l ·  2  (nízká spotřeba) = 342 l
V = 3 osoby · 72 l ·  2 (vysoká spotřeba) = 432 l

Výhody solárního zařízení pro teplou vodu

Solární zařízení mají velmi dlouhou životnost a nevyžadují téměř žádnou údržbu.
Solární zařízení sotva potřebuje elektřinu. Solární čerpadlo s vysokou efektivitou má příkon cca 5 wattů. Když běží 1000 hodin v roce, pak je to jen 5 kWh ~ cca 25,00 Kč/rok. Životnost stávajícího topení se zvýší, protože se mimo topnou sezónu nepoužívá, a tím se šetří. Státní dotace (Nová zelená úsporám, kotlíkové dotace) významně sníží dobu návratnosti investice.

Máte zájem o naše služby? Napište nám!
Prosíme stručně vyplňte:
arrow-1314461_960_720 název systému o jaký máte zájem
arrow-1314461_960_720 popis stávajícího nebo budoucího objektu, kde bude systém umístěn
přesnější informace nám pomůžou Vám ZDARMA zaslat co nejpřesnější cenovou nabídku:

 


 

Prosím odpovězte na otázku a potvrďte podmínky s uchováním dat.
[wpgdprc "Použitím tohoto formuláře souhlasíte s uložením a manipulací s Vámi zadanými údaji, které budou využity pouze naší firmou a ke komunikaci s Vámi."]