#
Teplovzdušné solární kolektory
739 007 857
Volejte
Po - Pá
08:00 - 17:00

Teplovzdušné solární kolektory českého výrobce

kolektor-classicsTeplovzdušný solární kolektor je zařízení sloužící k výměně vzduchu, vysušování a alternativnímu přitápění.

Kolektory můžete využít v rodinných domech, bytech, chat, výrobních a skladovacích halách, garážích, dílnách, kancelářích atd. Velkým přínosem je celoroční bezplatné využití sluneční energie.

teplo-vzduch

Kolektor ohřívá a vhání venkovní přefiltrovaný vzduch do objektu a tím vytlačuje vnitřní vlhký vzduch pryč. Slouží především k výměně vzduchu, vytlačování negativních látek (radonu, CO2, …) snižování vlivu syndromu nedravých budov a alternativní formě temperování a nahřívání vnitřních konstrukcí s akumulační povahou.

Důležitým prvkem kolektoru je:

 • Solární absorbér s vynikajícími vlastnostmi pro přenos a přeměnu energie
 • Fotovoltaický článek, zajišťující pohon integrovaného ventilát
 • Filtrace nasávaného vzduchu s uhlíkovým filtrem
kolektory

Výhody:

 • Velká úspora nákladů za vytápění každý rok
 • Čerstvý temperovaný a filtrovaný vzduch
 • Úspěšný boj s nadměrnou vlhkostí, zatuchlin a plísní v interiéru
 • Výrazné zlepšení kvality vzduchu a i komfortu bydlení
 • Omezení prašnosti v interiéru a hlučnost při větrání oknem
 • Snížení obsah nežádoucích látek ve vzduchu – radon atp.
 • Vysoušení vlhkého zdiva
 • Ohřev vzduchu a konstrukce domu po celý rok
 • Nulové provozní náklady
 • Široké variantní využití
 • Zanedbatelný rozsah pravidelné údržby
 • Zlepšení hygienických podmínek vnitřního prostředí budov
 • Snížení rizik z kondenzačních procesů
 • Použitelný i v procesech průmyslové povahy
 • Jednoduchá montáž i svépomocí

Fotogalerie

Teplovzdušný solární kolektor RMS Solar Heat

Kolektor využívá slunečního záření k ohřevu vzduchu na principu fototermického jevu v uzavřeném prostoru a pomocí ventilátoru napájeným zabudovaným fotovoltaickým článkem vhání teplo do místnosti. Teplonosnou látkou je vzduch.

Konstrukce kolektoru je tvořena třemi deskovými rozhraními v utěsněném hliníkovém rámu. Jsou použity kvalitní materiály vhodné pro proces energetické přeměny. Fotovoltaický článek je energetickým zdrojem pro integrovaný ventilátor. Ten představuje jediný spotřebič v celém kolektoru. Celková hmotnost je přibližně 10 kg/m2

Kolektorem proudí upravený čerstvý venkovní vzduch s přidanou tepelnou energií do vyústění kolektoru.

tplzd

Primární účinky na vnitřní prostředí jsou:

vytápění

• změna vnitřního mikroklimatu filtrovaný venkovní čerstvý vzduch působí společně se změnou tlakových poměrů – větrá

• změna přirozené cirkulace uvnitř objektu

Sekundární účinky:

• změna relativní vlhkosti. Výměnou vzduchu a dlouhodobým působením dochází ke změně relativní vlhkosti konstrukcí včetně snížení rizika kondenzace vodních par a omezení dlouhodobých následků (biotické organismy – plísně) – odvlhčuje.

Teplovzdušný solární kolektor přináší uživateli vícenásobné využití bez provozních nákladů.  Účinnost zařízení je nestacionární a je určena intenzitou slunečního záření a klimatickými podmínkami.

Nabízíme provedení pro každý dům, chatu či průmyslovou budovu

Kolektor CLASSIC

kolektor-classic

JEDNIČKA VE VĚTRÁNÍ, VYSOUŠENÍ STAVEB A OHŘEVU VZDUCHU

CLASSIC je nejžádanější typ teplovzdušného kolektoru ze strany zákazníků. Má jedinečnou schopnost pozitivně ovlivnit hned několik procesu ve stavbách. Větrá, odvádí vzdušnou vlhkost a likviduje plísně. Kolektor vysouší prostor neustálým provětráváním a vytlačováním vlhkosti z objektu pryč a tím pomáhá zabránit vlhnutí zdiva. Přiváděný venkovní ohřátý vzduch alternativně temperuje místnosti a svým dlouhodobým působením akumuluje teplo do zdiva. Tím se navyšuje průměrná teplota stavby a dochází k významné úspoře výdajů za topení. Multifunkční využití je umocněno kvalitním zpracováním výrobku a použitím materiálu s dlouhou životností, bezporuchovostí, minimálními nároky na údržbu a především schopností pracovat dlouhá léta soběstačně. Žádnou energii, která Vás stojí peníze, kolektor nepotřebuje.

Doporučené umístění: 

Starší rodinné domy, chaty a chalupy, drobné stavby
a všude tam, kde jsou problémy s vlhkostí a plísní

více >>

Kolektor COMFORT
kolektor-comfort1

ALTERNATIVNÍ SAMOČINNÉ OHŘÍVÁNÍ A FILTROVÁNÍ S NASÁVÁNÍM VNITŘNÍHO VZDUCHU

COMFORT je ideální v propojení s rekuperací nebo řízeným větráním se zpětným ziskem tepla. Nasává vnitřní vzduch, který ohřeje a horním vývodem vrací zpět do místnosti. Zároveň dochází k filtraci prachových částic a pachu bytového charakteru. Díky typu nasávání nabízí vyšší výkon přitápění a rovno-tlakové míšení mikroklimatu interiéru, což je velice pozitivní jak pro konstrukce a izolace rodinného domu, tak i pro lidský organizmus.

Doporučené umístění:

Pasivní domy, nízkoenergetické domy, panelové domy.
Veškeré objekty, které nemají problém se vzdušnou vlhkostí a plísněmi

více >>

PRŮMYSLOVÝ kolektor
kolektor-classic

VÝKONNÝ VENTILÁTOR NAPÁJENÝM SILNÝM FOTOVOLTAICKÝM PANELEM

Kolektor výrazně vytlačuje z objektu vlhko i další škodliviny. Efektivně využívá sluneční energii k ohřevu přiváděného vzduchu a je optimální pro vysušovací procesy s vyššími objemovými průtoky. Průmyslový kolektor má spodní nasávání venkovního vzduchu a dvě filtrační jednotky s uhlíkovými filtry. Nedochází zde k průchodu prachových částic ani pachů. Dochází k výměně suchého venkovního vzduchu za vnitřní vlhký vzduch, který je vytlačován ven přirozenými netěsnostmi.

Doporučené umístění:

Veškeré průmyslové objekty (haly, atd.), školství (tělocvičny, sklepní prostory), města/obce (kulturní domy a městské budovy), hasičské zbrojnice a další objekty

více >>

SKLEPNÍ kolektor s odvětráním
kolektor-sklep

UCELENÝ SYSTÉM PRO VYSOUŠENÍ SKLEPA BEZ PROVOZNÍCH NÁKLADU DO ENERGIÍ

Sklepní systém účinně odstraňuje zatuchliny, vlhkost a plíseň z Vašeho sklepa dokonalou výměnou vzduchu. Je tvořen teplovzdušným kolektorem a odvětrávací jednotkou s odtahovým ventilátorem. Teplovzdušný kolektor přivede množství ohřátého
vzduchu a odvětrávací jednotka špatný vzduch odsaje pryč. Výhodou kolektoru je vzduchovod umístěný ve spodní části a instaluje se na soklovou část domu, pokud je to možné, aby byl kolektor propojen přímo se sklepem.
Je-li strop sklepa pod úrovní země, je přívod vzduchu veden rozvodným potrubím a kolenem.

více >>

Výkon kolektoru

Výkon kolektoru o velikosti 1 mpři optimálním svitu je 300 kW tepelné energie za rok, kterou máte ze slunce zdarma. S životností kolektoru 30 let a návratností do 5 let je rozhodně správnou volbou pro Váš dům.

nahled-tytry_awm_minnahled-vh15p_awm_min

Máte zájem o naše služby? Napište nám!
Prosíme stručně vyplňte:
arrow-1314461_960_720 název systému o jaký máte zájem
arrow-1314461_960_720 popis stávajícího nebo budoucího objektu, kde bude systém umístěn
přesnější informace nám pomůžou Vám ZDARMA zaslat co nejpřesnější cenovou nabídku:

 


 

Prosím odpovězte na otázku a potvrďte podmínky s uchováním dat.
[wpgdprc "Použitím tohoto formuláře souhlasíte s uložením a manipulací s Vámi zadanými údaji, které budou využity pouze naší firmou a ke komunikaci s Vámi."]