#
Solární ohřev vody | Navýšení dotací Nová zelená úsporám !!!
739 007 857
Volejte
Po - Pá
08:00 - 17:00

Vážení návštěvníci

Nepřehlédněte důležité aktuální novinky schválené ministrem životního prostředí Rachardem Brabcem dne 8.7.2014. Byly akceptovány připomínky a doporučení podávané na SFŽP. Evidentně na SFŽP již cítí nutnost trochu zrychlit čerpání prostředků vyhrazených na program Nová zelená úsporám, kterých stále zbývá přibližně 1,7 miliardy korun českých.

Aktuální změny:

  • Zavedení oblasti podpory C.6 (Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.3), v rámci které je podporováno zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.3 (Instalace solárních termických systémů). Maximální výše podpory činí 5.000 Kč,
  • není nutné dokládat doklad o vedení bankovního účtu,
  • podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny,
  • výpis z katastru nemovitostí může být i starší 90 dní, a to za předpokladu, že údaje v něm jsou stále platné (pomůže zejména v případě převodu žádostí),
  • aby mohla být faktura uznána jako způsobilý výdaj, nemusí již být vystavena přímo na jméno žadatele o dotaci, ale postačí, aby byla vystavena na jakéhokoliv vlastníka/spoluvlastníka nemovitosti, která je předmětem žádosti,
  • doklad o projednání záměru s příslušným stavebním úřadem se nově přikládá až v okamžiku „doložení realizace“,
  • jelikož je program financovaný přes státní rozpočet, bylo z procesu administrace žádosti vypuštěno posouzení žádostí Radou SFŽP.

Všechny změny se týkají všech žádostí o podporu podaných v rámci programu od 1. 4. 2014, o navýšení podpory tak není nutné žádat samostatně, v případě nároku obdrží žadatel podporu na zpracování odborného posudku zcela automaticky.

 

Moravskoslezský a Ústecký kraj:

C.3.1. Solární systém pro přípravu teplé vody

Míra podpory 44 % nákladů, maximálně však 38 500 Kč. + 5 000 Kč na Odborný posudek (podoblast C.6).

Celkem 43 500 Kč.

 

C.3.2. Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění

Míra podpory 44 % nákladů, maximálně však 55 000 Kč. + 5 000 Kč na Odborný posudek (podoblast C.6).

Celkem 60 000 Kč.

 

C.3.3. Kombinační bonus za současnou realizaci vybraných opatření

Stanovená výše: 10 000 Kč

 

 

Ostatní kraje ČR (mimo Moravskoslezský a Ústecký kraj):

C.3.1. Solární systém pro přípravu teplé vody

Míra podpory 40 % nákladů, maximálně však 35 000 Kč. + 5 000 Kč na Odborný posudek (podoblast C.6).

Celkem 40 000 Kč.

 

C.3.2. Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění

Míra podpory 40 % nákladů, maximálně však 50 000 Kč. + 5 000 Kč na Odborný posudek (podoblast C.6).

Celkem 55 000 Kč.

 

C.3.3. Kombinační bonus za současnou realizaci vybraných opatření

Stanovená výše: 10 000 Kč

 

Využijte s námi dotace co nejdříve – veškeré dokumentace za Vás vyřídíme MY!!!

Máte zájem o naše služby? Napište nám!
Prosíme stručně vyplňte:
arrow-1314461_960_720 název systému o jaký máte zájem
arrow-1314461_960_720 popis stávajícího nebo budoucího objektu, kde bude systém umístěn
přesnější informace nám pomůžou Vám ZDARMA zaslat co nejpřesnější cenovou nabídku:

 


 

Prosím odpovězte na otázku a potvrďte podmínky s uchováním dat.
[wpgdprc "Použitím tohoto formuláře souhlasíte s uložením a manipulací s Vámi zadanými údaji, které budou využity pouze naší firmou a ke komunikaci s Vámi."]