#
Kotlíková dotace podzim 2017
739 007 857
Volejte
Po - Pá
08:00 - 17:00

Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám podzim 2017

 

Termíny podzim 2017

 

Moravskoslezský kraj – Příjem žádostí: 05.09.2017 v 10.00 hod.

Olomoucký kraj – Příjem žádostí: 24.10.2017 v 10.00 hod.

Zlínsky kraj – Příjem žádostí: 21.09.2017

Jihomoravský kraj – Příjem žádostí: 16.10.2017 v 10.00 hod.

 

Dokumentace potřebná pro podání žádosti

K žádosti o dotaci je nutno doložit:

• Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího (měněného) kotle – jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Doklad slouží k prokázání třídy kotle. Pokud byl kotel vyměněn do 31. 12. 2016, lze jej nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu původního kotle (např. fotografií štítku kotle, technickou dokumentací apod.). U kotlů vlastní výroby, kde není třída stanovena výrobcem, je možné využít čestného prohlášení, že třída kotle je neznámá.

• Fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Fotodokumentace musí být pořízena z více pohledů a z fotografií musí být zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové cesty!

• Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení účtu žadatele. Nelze využít účet jiného člena rodiny, dispoziční právo také není dostačující.
• Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Dokumentace potřebná pro doložení žádosti

Po schválení dotace žadatel doloží:

• Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste přikládali k žádosti).

• Kopii dokladu o likvidaci kotle.

• Kopie účetních dokladů (faktury, paragony) a doklady o jejich úhradě (příjmové doklady, bankovní výpisy).

• Fotodokumentaci nového zdroje tepla (je-li možné, vč. výrobního štítku).

• Kopii revizní zprávy (protokol) o uvedení nového zdroje tepla do provozu.
• Kopii protokolu o revizi spalinové cesty.

Nová zelená úsporám

V NZÚ se rozšiřuje nabídka dotací v oblasti solárních systémů, finanční podpora fotovoltaických elektráren dosáhne až 150 000 korun u větších systémů. O obě novinky mohou majitelé rodinných domů žádat od 4. září letošního roku.

Ti žadatelé, kteří si solární systém už dříve s dotací Nová zelená úsporám pořídili, mají od září možnost ho rozšířit na výkonnější a sofistikovanější systém. „V praxi to znamená, že například solární termický systém pro přípravu teplé vody budou moci rozšířit a využívat ho i pro vytápění nebo si budou moci pořídit další fotovoltaické baterie ke stávajícímu fotovoltaickému systému, tak aby dosáhli na vyšší účinnost. Domácnosti si tak budou moci s dotací pořídit nejdříve jednodušší systémy a následně je s ohledem na své finanční možnosti s další dotací postupně rozšiřovat,“ doplňuje Petr Valdman, s tím, že pro přiznání dotace musí dojít ke zvýšení celkově využitelného zisku v budově o 20 % oproti předchozí žádosti.

„Nově chceme motivovat všechny domácnosti, které dosud energeticky úsporná opatření svých nemovitostí a výměnu starého kotle odkládaly. Pokud zkombinují nákup kotle z 2. vlny kotlíkových dotací, která odstartuje ve většině krajů v září, a zateplení s podporou z programu Nová zelená úsporám dostanou navrch bonus až 40 tisíc korun.

„Bonus získají ty domácnosti, které zkombinují žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému s dotací na výměnu kotle na tuhá paliva za jiný úsporný zdroj tepla. Uplatnit nárok na bonus je možné nejpozději do dvou let od získání dotace na nový kotel. Žadatel si tedy může požádat letos na podzim o kotlíkovou dotaci a třeba na jaře příštího roku požádá na SFŽP ČR o dotaci na zateplení. Po dokončení projektu mu vyplatíme jak dotaci na zateplení, tak bonus za výměnu kotle.“ Zároveň Petr Valdman ale upozorňuje, že se bonus nevyplácí zpětně k již podané žádosti z programu Nová zelená úsporám.

Výše dotačních bonusů

Typ nového zdroje Dotační bonus při kombinaci
s podporovaným s opatřením
v podoblastech podpory A – zateplením
Dotační bonus při kombinaci
s podporovaným opatřením
v podoblasti podpory C.3
– solární termické a fotovoltaické systémy
Tepelná čerpadla 20 000 Kč 10 000 Kč
Kotle na biomasu
se samočinnou dodávkou paliva
20 000 Kč 10 000 Kč
Kotle na biomasu
s ruční dodávkou paliva
20 000 Kč 10 000 Kč
Plynové kondenzační kotle 20 000 Kč 10 000 Kč
Kombinované kotle na uhlí
a biomasu se samočinnou

dodávkou paliva

40 000 Kč 10 000 Kč

 

Dotované zdroje tepla:
– Kotle na tuhá paliva
– Plynové kondenzační kotle
– Tepelná čerpadla

Výše dotace:
– Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu – 75% (max. 75 000 Kč)
– Plynový kondenzační kotel – 75% (max. 95 000 Kč)
– Kotle na biomasu s ručním přikládáním – 80% (max. 100 000 Kč)
– Kotle na biomasu s automatickým přikládáním – 80% (max. 120 000 Kč)
– Tepelná čerpadla – 80% (max. 120 000 Kč)
– Prioritní oblast – + 7 500 Kč

Máte zájem o naše služby? Napište nám!
Prosíme stručně vyplňte:
arrow-1314461_960_720 název systému o jaký máte zájem
arrow-1314461_960_720 popis stávajícího nebo budoucího objektu, kde bude systém umístěn
přesnější informace nám pomůžou Vám ZDARMA zaslat co nejpřesnější cenovou nabídku:

 


 

Prosím odpovězte na otázku a potvrďte podmínky s uchováním dat.
Použitím tohoto formuláře souhlasíte s uložením a manipulací s Vámi zadanými údaji, které budou využity pouze naší firmou a ke komunikaci s Vámi.