#
Úspora energie
739 007 857
Volejte
Po - Pá
08:00 - 17:00

Jaký potenciál úspory mají infračervená topení v porovnání s tradičními topeními.

Téměř všude si můžeme přečíst, že infračervenými topeními lze ušetřit až 60% nákladů na topení. Chtěli jsme to vědět přesně, a ve spolupráci s jednou veřejnou institucí jsme provedli test, a výsledky shrnuli do následující tabulky.

Porovnání systémů – evropské průměrné hodnoty (spotřeba za den v kWh)

Systém
50 m2
60 m2
70 m2
80 m2
90 m2
100 m2
110 m2
120 m2
130 m2
140 m2
150 m2
Olejové topení 75 90 105 120 135 150 160 180 195 210 225
Plynové topení 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135
Pelety 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120
Tepelná výměna 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105
Geotermální systém 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90
Infračervené topení 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Je třeba zohlednit individuální výkyvy +/-10%. Uvedené hodnoty pro normální obytnou místnost do výšky cca 2,60 m. 

Spotřeba elektrického proudu: Jaké náklady na elektrický proud způsobí infračervená elektrická topení / teplovlnná topení?

Takto zjistíte a zkontroluje spotřebu proudu a náklady na proud infračervených topných těles, elektrických infrazářičů, resp. teplovlnných topení …

Správně používaná infračervená topení nabízejí co možná nejnižší spotřebu topené energie.  Pro skutečnou spotřebu nákladů na proud je rozhodující rychlost ohřevu, která určuje odběr proudu. Opatřením teplené ochrany lze rychlost ohřevu cíleně minimalizovat.

Elektrická infračervená topení garantují kompenzaci tepelných ztrát podle potřeb a prostoru – a sice bez neustálých nákladů na energii za průběžné udržování tepla, které je běžné u ústředních topení a elektrických přímotopů.

Kromě toho se vyhneme nedostatečnému zásobování místností sálavým teplem typickým pro tradiční topná tělesa, podlahová topení a ventilační zařízení s ohřevem vzduchu.  Už není potřeba zahánět chlad v místnosti prouděním teplého vzduchu tím, že se vzduch místnosti přehřeje za značně vysoké energetické náročnosti.  Deficity tepla se infračerveným topením odstraní hned u kořene: ty jsou vždy důsledkem nedostatku tepelného záření. Proto je v noci chladněji než ve dne na slunci.

Už tak dosahovaná nižší spotřeba energie se dá ještě optimalizovat cílenými zlepšeními tepelné ochrany. Rychlost ohřevu se zkrátí jakýmkoli opatřením tepelné ochrany.

Technicky možná maximální spotřeba proudu

Elektrické topení může za hodinu spotřebovat maximálně tolik proudu, kolik je fyzikálně možné podle technického příkonu.   Když elektrické teplovlnné topení s příkonem 1000 Wattů (= 1 kW) běží nepřetržitě jednu hodinu, mohou při tarifu proudu např. 2,7 Kč vzniknout maximálně tyto náklady na proud:

1 kW x 2,7 Kč = 2,7 Kč/h

U topení se 400 Watty (0,4 kW) budou maximální náklady na topný proud za hodinu:

0,4 kW x 2,7 Kč = 1,08 Kč/h

Při správném používání ale neběží infračervené topení pořád.  Cílem je, aby odstranilo vzniklé deficity tepla tím, že odstraní jejich příčinu. Jednou je nízký výkon záření v prostoru okolních ploch,

Watty a spotřeba proudu

Jak ukazuje výše uvedený příklad výpočtu, je – vztaženo na maximální možnou spotřebu proudu za hodinu vedle tarifu proudu – určující veličinou skutečný příkon elektrického topení.  Kolik Wattů potřebujeme k dostatečnému vytopení místnosti v zimě, závisí ve velké míře na kvalitě izolace vnějších zdí, podlahy, stropu místnosti, stejně jako oken a dveří.  Zatímco u staré budovy při mírně izolované místnosti 20 m2 se dvěma venkovními stěnami si vystačíme s 1200 Watty, budeme u špatně izolované místnosti potřebovat téměř 2000 Wattů.  V novostavbě s energetickými hodnotami pasivních domů potřebujeme oproti tomu pro místnost 20 m2 jen 300 Wattů!

Už jednoduchými a cenově nenáročnými opatřeními k izolaci vnitřního prostoru tedy lze ušetřit nejen náklady na spotřebu proudu, ale i pořizovací náklady (menší potřeba Wattů).

Skutečné náklady na proud a individuální chování topení

Není ani nutné ani smysluplné nechávat infračervené elektrické topení neustále zapnuté. Pokud se dobře vypočítal výkon elektrického topení ve Wattech potřebný k vytopení místnosti, byla by požadovaná cílová teplota nakonec překročena. Potom by bylo v místnosti nejen „moc teplo“, ale také by se vynakládaly zbytečně vysoké náklady na elektrickou energii.

Aby se topilo účelově, měl by se vždy používat termostat.  Termostat zajistí, aby infračervené topení zůstalo zapnuté jen tak dlouho, dokud nebude dosaženo požadované prostorové teploty (viz blíže k tomu v Termostaty). Za  hodinu potom vyplyne určitá rychlost ohřevu, při dobré tepelné izolaci např. 40 – 50 %.  Při rychlosti ohřevu 50% činí skutečná doba chodu elektrického infračerveného topení během jedné hodiny 30 minut. Infračervené topení 1000 Wattů potom způsobí náklady na energii 1,35 Kč/h, infračervené topení 400 Wattů 0,54 Kč/h.

Za předpokladu, že se bude používat termostat a panuje umírněnost v topném chování, platí tedy zpravidla:

Náklady na topný proud za hodinu jsou podstatně nižší,

než hodnota maximální spotřeby proudu, kterou lze technicky docílit. 

Máte zájem o naše služby? Napište nám!
Prosíme stručně vyplňte:
arrow-1314461_960_720 název systému o jaký máte zájem
arrow-1314461_960_720 popis stávajícího nebo budoucího objektu, kde bude systém umístěn
přesnější informace nám pomůžou Vám ZDARMA zaslat co nejpřesnější cenovou nabídku:

 


 

Prosím odpovězte na otázku a potvrďte podmínky s uchováním dat.
[wpgdprc "Použitím tohoto formuláře souhlasíte s uložením a manipulací s Vámi zadanými údaji, které budou využity pouze naší firmou a ke komunikaci s Vámi."]