#
Existuje možnost provozovat fotovoltaickou elektrárnu bez licence
739 007 857
Volejte
Po - Pá
08:00 - 17:00

Existuje možnost provozovat elektrárnu bez licence a bez hrozby pokut za přetoky? Expert Vám odpoví

Datum: 01. 03. 2016

Naše fotovoltaické systémy splňují veškeré podmínky pro provoz bez licence. Zapojíte a hned šetříte

Díky novele Energetického zákona (NEZ) lze od roku 2016 provozovat malé fotovoltaické elektrárny do 10 kWp (tzv. mikrozdroj) bez licence od ERÚ. Platná legislativa současně toleruje i přetoky vyrobené elektřiny do distribuční sítě, ale pod hrozbou pokut. Tento problém by však mohla odstranit novela zákona o daních z příjmů (NZDP), která je těsně před schválením v Parlamentu.

1456808273-doucha

Mgr. Pavel Doucha

Kdy se vyplatí připojovat nové fotovoltaické elektrárny (FVE) v tradičním režimu vč. licence? Mají zájemci jiné alternativy pro připojení FVE bez hrozby pokut? Jaké změny přinese NZDP v oblasti provozování mikrozdrojů?

Na výše uvedené otázky Vám odpoví právní expert na problematiku obnovitelných zdrojů – Mgr. Pavel Doucha, který je partnerem advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o.

SN: Pokud pomineme tzv. ostrovní FVE (karavany, dopravní značky, atd.), které vůbec nejsou připojeny k distribuční síti, pak v zásadě existují v současnosti 3 legální způsoby připojení a provozování nových FVE. Mnohým firmám nebo domácnostem se může stále vyplatit tzv. „tradiční provozování FVE s licencí od ERÚ a dodávkou vyrobené a nespotřebované elektřiny (tzv. přetoky) do distribuční sítě. Jak mají zájemci o tento způsob provozování FVE postupovat? Platí zde nějaká omezení (např. ze strany MPO)?

Žádná zvláštní omezení ze strany zákona nejsou. Autorizaci MPO vyžadují až zdroje s výkonem nad 1 MW. Jedinou a v některých případech také zásadní překážkou je získat smlouvu o připojení takové výrobny k distribuční soustavě. Žadatel tedy musí splnit všechny podmínky pro připojení v plném režimu (nikoliv zjednodušeném, jaké platí pro mikrozdroje) dle příslušné vyhlášky.

Provozovatel takové FVE musí počítat s tím, že si před zahájením dodávky uzavře smlouvu s obchodníkem, který o něj elektřinu vykoupí a uhradí mu za ní tržní cenu. Tento model tedy dává smysl jen v případě, že někdo elektřinu z výrobny s výkonem převyšujícím 10 kW dokáže využít pro vlastní spotřebu. Dodávat celou výrobu z FVE do sítě za tržní cenu totiž nemá v tuto chvíli ekonomické opodstatnění. Postačí-li však provozovateli výrobna s výkonem do 10 kW, pak je mnohem účelnější využít výjimky v energetickém zákoně a licenci vůbec nežádat.

SN: Horkým tématem je připojování tzv. mikrozdrojů. Co je to vlastně mikrozdroj podle platné legislativy? Jak je to se zjednodušením připojování mikrozdrojů do sítě? Stačí mikrozdroj pouze ohlásit nebo je také nutné uzavřít smlouvu na připojení?

Tato definice se do naší legislativy dostala v návaznosti na poslední novelu energetického zákona, která je účinná od 1.1. 2016. Za mikrozdroj právní předpisy ovšem nepovažují jakoukoliv výrobnu s výkonem do 10 kW, kterou výrobce v tomto roce uvede do provozu.

Podmínky pro mikrozdroje jsou obsaženy až ve vyhlášce č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Z ní vyplývají, kromě obecného pravidla že může jít o výrobnu s výkonem do 10 kW provozovanou bez licence ERÚ pro podnikání v energetice, dvě speciální podmínky:

– žadateli vzniká v zásadě nárok na připojení, pokud prokáže, že maximální hodnota impendance proudové smyčky v místě připojení je pro zdroje do 16A na fázi 0,47 Ω a pro zdroje do 10 A na fázi 0,75 Ω,

– FVE musí být osazena zařízením zamezujícím dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale nezvýší hodnotu napětí v místě připojení.

Výhoda mikrozdroje tedy spočívá zejména ve zjednodušeném připojení k soustavě. Spolu s možností vyhnout se pořízení licence ERÚ tak z mikrozdroje činí nejméně administrativně náročnou variantu provozu FVE.

SN: Mnozí stávající provozovatelé střešních FVE počítají v buduocnosti s rozšířením jejich elektráren. Mohou si požádat o dodatečné připojení mikrozdroje nebo zde hrozí určitá omezení?

Takovou možnost energetický zákon vylučuje. Pokud je v odběrném místě již připojena výrobna provozovaná s licencí, nelze do téhož odběrného místa připojit mikrozdroj ani jakoukoliv jinou výrobnu bez licence.

A naopak, do jednoho doběrného místa je možné připojit více mikrozdrojů, či jiných výroben s výkonem do 10 kW provozovaných bez licence. Logicky tedy může jít jen o výrobny uvedené do provozu po 1.1. 2016, neboť teprve od tohoto data je vůbec přípustné provozovat připojené výrobny za výše uvedených podmínek bez licence.

SN: Pokud provozovatel FVE v režimu mikrozdroje nebude schopen „uregulovat“ přetoky, pak mu mohou hrozit pokuty od provozovatelů distribučních sítí. Můžete přiblížit mechanismus výpočtu pokut ze strany PDS (tj. provozovatele distribučních sítí)?

Jak již bylo uvedeno výše, jednou ze dvou specifických podmínek mikrozdroje je, že musí být osazen zařízením zamezujícím dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale nezvýší hodnotu napětí v místě připojení.

V návaznosti na podmínky připojení mikrozdrojů pak cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny, v bodu 3.28. písm. d) říká, jaké pokuty bude platit provozovatel mikrozdroje, pokud v rozporu s vyhláškou přesto nějakou elektřinu od soustavy dodá:

SN: Ve třetím čtení se nyní ve Sněmovně nachází novela zákona o daních z příjmů (NZDP). Pokud bude NZDP schválena umožní to provozovateli FVE bez licence a bez hrozby sankcí za přetoky do sítě? Budou zde platit nějaká úskalí?

Kouzlo této novely spočívá v tom, že dodávka přetoků vyrobené elektřiny do elektrizační soustavy může být zpoplatněna, i když výrobce není držitelem licence. Příjem za vyrobenou a dodanou elektřinu tak podle novely nebude příjmem z podnikání (které v případě výroby elektřiny vyžaduje licenci), ale ostatním příjmem. Jako ostatní příjem může být zdaněn.

To otvírá cestu výrobcům k uzavření smluv s obchodníkem vykupujícím přetoky, aniž by museli být držiteli licence. Nejde jen o to, že že výrobce bude moci inkasovat tržní cenu za dodanou elektřinu (ta bude zpravidla nevýznamně nízká), ale zejména obchodník převezme za výrobce odpovědnost za odchylky (neplánované dodávky). Kdyby to výrobce neudělal, vystavil by se další sankci za neoprávněnou dodávku do sítě.

Výše uvedené se ale netýká mikrozdrojů, které mají přetoky do sítě principiálně zakázány, vyplývá z vyhlášky o připojení.

SN: Řada potenciálních zájemců o nové instalace FVE (i nedotované) často neví, zda-li je nutné od roku 2016 podávat hlášení o výrobě na Operátora trhu s elektřinou (OTE). Změnilo se něco v této oblasti?

Pokud se bavíme o výrobně s výkonem do 10 kW, uvedené do provozu po 1.1. 2016 bez licence ERÚ pro výrobu elektřiny, pak všechny povinnosti informovat kohokoliv o čemkoliv odpadají. Žádné hlášení o výrobě tito provozovatelé na OTE podávat nebudou.

Problematika připojování a provozování nových FVE je poměrně komplexní. O výhodách či omezeních jednotlivých možností provozování FVE v nových podmínkách získáte na návštěvě našeho stánku na veletrzích (prezentace a veletrhy) a nebo na kontaktním emailu nebo telefonním čísle.

Naše fotovoltaické systémy splňují veškeré podmínky pro provoz bez licence. Zapojíte a hned šetříte

Zdroj: SolarniNovinky.cz

Máte zájem o naše služby? Napište nám!
Prosíme stručně vyplňte:
arrow-1314461_960_720 název systému o jaký máte zájem
arrow-1314461_960_720 popis stávajícího nebo budoucího objektu, kde bude systém umístěn
přesnější informace nám pomůžou Vám ZDARMA zaslat co nejpřesnější cenovou nabídku:

 


 

Prosím odpovězte na otázku a potvrďte podmínky s uchováním dat.
[wpgdprc "Použitím tohoto formuláře souhlasíte s uložením a manipulací s Vámi zadanými údaji, které budou využity pouze naší firmou a ke komunikaci s Vámi."]