#
Dotační program Dešťovka
739 007 857
Volejte
Po - Pá
08:00 - 17:00

„Základní informace programu „Dešťovka“

destovka-logo-01žádosti se podávají elektronicky (www.dotacedestovka.cz) nebo na některém z krajských pracovišť SFŽP (viz seznam níže), žádost do programu je možné podat kdykoli před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace, ale aby výdaje mohly být považovány za „způsobilé“, musí být uskutečněny po datu vyhlášení programu (po 27. 4. 2017) a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti

nejjednodušší systémy jsou podporovány pouze v obcích s akutním nedostatkem vody

  • v obci bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilní- ho zdroje nebo dovozem pitné vody do vodojemu zásobujícího místní vodovod, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaném zdroji
  • v obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimál- ně ve dvou různých letech
  • v obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to mini- málně na dobu 3 měsíců v jednom roce

dotační program „Dešťovka“ má tyto parametry: dotace až 105 000 Kč (max. 50 %)

  • 45 000 Kč (bez srážkové vody) / 60 000 Kč (se srážkovou vodou) – na pořízení a instalaci systému
  • 3 500 Kč/m3 celkového objemu nádrží
  • 10 000 Kč na zpracování projektu

pro program „Dešťovka“ nejsou zavedeny „seznamy certifikovaných výrobků“ k žádosti v programu „Dešťovka“ budou třeba přiložit následující dokumenty:

  1. hlavním dokumentem je samotná žádost (lze vyplnit na internetu)
  2. následuje „odborný posudek“ zpracovaný autorizovaným projektantem nebo dodavatelem
  3. v případě spoluvlastníků objektu jejich písemný a ověřený souhlas
  4. v případě žádosti „pouze na zálivku zahrady“ doklad od obce o akutním nedostatku vody

 

v programu „Dešťovka“ se mluví o „odborném posudku“, což je dle SFŽP „zjednodušená projektová dokumentace“ obsahující popis stávajícího a nově navrhovaného řešení, základní výkresy a schémata zapojení a vyčíslení přínosů. Podle SFŽP odborný posudek zpracovává autorizovaný projektant případně dodavatel systému
v programu „Dešťovka“ se bude dotace vyplácet až po doložení dokončení realizace projektu, tedy žadatel si musí vše před nancovat z vlastních zdrojů. Na realizaci celého projektu je lhůta 1 rok od akceptace (zkontrolování a písemné potvr- zení žádosti) žádosti. O možnosti „před nancování“ se neuvažuje.

 

Dokumenty

icon_pdf Prezentace – Dotační program Dešťovka 3 123 kB
icon_pdf Tisková zpráva – Dotační program Dešťovka 372 kB
www Časko kladené otázky a odpovědi externí odkaz
www Dotace Dešťovka a kalkulačka externí odkaz

suchovcr
dest-voda1

 

dest-voda2

Máte zájem o naše služby? Napište nám!
Prosíme stručně vyplňte:
arrow-1314461_960_720 název systému o jaký máte zájem
arrow-1314461_960_720 popis stávajícího nebo budoucího objektu, kde bude systém umístěn
přesnější informace nám pomůžou Vám ZDARMA zaslat co nejpřesnější cenovou nabídku:2+2=?